Veleposlaništvo RS Brasilia /Novice /
06.03.2019  

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10 z dne 15. 2. 2019 je bil objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 25. februar 2019, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini pa nedelja, 26. maj 2019.

Podpora kandidatom za poslanca ali poslanko v Evropski parlament:

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 25. februarjem 2019, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 26. aprila  2019.

V Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore (objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-vep-2019 )

 

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

 

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, pod datumom in podpisom volivca.

 

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

Kako lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji?

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti iz tujine.

 Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov stalnega prebivališča v tujini. Prav tako so izseljenci vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče.

Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja. DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 22. 5. 2019 do 24. ure.

 Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

 B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825

 

Kako lahko glasujejo volivci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja v tujini?

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče ali po pošti iz tujine.
 

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo (DVK) najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja.

 DVK mora obvestilo prejeti najkasneje 25. 4. 2019 do 24. ure!

 Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826

 B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825