Veleposlaništvo RS Brasilia /Novice /
02.10.2019  

Razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca za kulturo in javno diplomacijo (m/ž) in strokovnega sodelavca za področje gospodarskega in znanstvenega sodelovanja (m/ž)

Brasilia, 2. oktober 2019 - Veleposlaništvo RS v Brasilii išče dva nova sodelavca/-ki za zaposlitev za polni delovni čas (40 ur tedensko), in sicer za delovni mesti:

1/ Strokovni sodelavec za kulturo in javno diplomacijo (M/Ž)

- Vsakodnevna administrativno-tehnična opravila, vodenje korespondence, arhiviranje;
- Specifične naloge s področja kulture in medijev: spodbujanje kulturnega sodelovanja z državami akreditacije, priprava in izvedba kulturnih projektov (v skladu z navodili Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in vodje veleposlaništva), upravljanje družbenih medijev in spletne strani veleposlaništva, komuniciranje z mediji, mreženje z brazilskimi in slovenskimi kulturnimi in medijskimi ustvarjalci;
- Zagotavljanje podpore pri diplomatskem in konzularnem delu veleposlaništva ter pri organizaciji sestankov in dogodkov;
- Pomoč pri poročanju veleposlaništva, obdelava podatkov, jezikovni pregled besedil, skrb za strokovno popolnost in celovitost pripravljenih dokumentov;
- Opravljanje drugih nalog na veleposlaništvu po navodilu vodje predstavništva.

Pogoji:
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
- znanje angleškega, portugalskega na višjem nivoju;
- zaželeno znanje španskega jezika;
- znanje slovenskega jezika bo obravnavano kot prednost;
- univerzitetna izobrazba;
- vozniško dovoljenje B-kategorije
- poznavanje dela z informacijsko tehnologijo za pisarniško rabo – programi iz okolja Windows (Word, Excel), elektronska pošta, internet itn.
- pripravljenost na službena potovanja zunaj sedeža veleposlaništva
- veljavno dovoljenje za prebivanje in delo v Braziliji, če kandidat ni brazilski državljan.


Nastop dela: november 2019

2/ Strokovni sodelavec za področje gospodarskega in znanstvenega sodelovanja (M/Ž)

- Specifične naloge s področja gospodarske in znanstvene diplomacije: spodbujanje gospodarskega in znanstvenega sodelovanja med državami, mreženje z brazilskimi in slovenskimi podjetji,  zagotavljanje pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na brazilski trg, redno spremljanje medijev s področja gospodarstva ter priprava analiz in poročil o aktualnem dogajanju na gospodarskem področju v državah akreditacije, udeležba na dogodkih s področja gospodarstva;
- Pomoč pri administrativno-strokovnih opravilih, korespondenci in arhiviranju;
- Zagotavljanje podpore pri diplomatskem in konzularnem delu veleposlaništva;
- Pomoč pri organizaciji sestankov in dogodkov;
- Obdelava podatkov, jezikovni pregledi besedil in skrb za strokovno popolnost in celovitost pripravljenih dokumentov;
- Opravljanje drugih nalog na veleposlaništvu po navodilu vodje predstavništva.

Nastop dela: november 2019

Pogoji:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
- znanje angleškega, portugalskega na višjem nivoju;
- zaželeno znanje španskega jezika ;
- znanje slovenskega jezika bo obravnavano kot prednost;
- končana univerzitetna izobrazba;
- vozniško dovoljenje B-kategorije
- poznavanje dela z informacijsko tehnologijo za pisarniško rabo – programi iz okolja Windows (Word, Excel), elektronska pošta, internet itn.,
- pripravljenost na službena potovanja zunaj sedeža veleposlaništva
- veljavno dovoljenje za prebivanje in delo v Braziliji, če kandidat ni brazilski državljan,

 

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da prijavo skupaj s kratkim  motivacijskim pismom in življenjepisom pošljejo najkasneje  do 9. 10. 2019 na elektronski naslov Veleposlaništva Republike Slovenije : sloembassy.brasilia(at)gov.si z oznako predmeta (Subject) VAGAS.