Veleposlaništvo RS Brasilia /Novice /
06.09.2012  

Obvestilo volivcem v tujini

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 57/2012 je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo 11.11.2012. (Morebitni drugi krog se bo izvedel na nedeljo 2.12.2012.)
Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandidatur za predsednika republike bo potekalo med 20.08.2012 do vključno 17.10.2012.

Volivci s stalnim bivališčem v tujini (izseljenci) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice prejeli skupaj z volilnim materialom, ki bo vseboval glasovnici in volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev. Vsak državljan s stalnim prebivališčem izven Evrope bo prejel obvestilo, dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti. Materialu bo priloženo tudi navodilo in pojasnilo o možnih načinih glasovanja. Na ta način naj bi imeli državljani v tujini več časa za posredovanje izpolnjene glasovnice Republiko Slovenijo. 

Izseljenci v Braziliji, Boliviji, Ekvadorju, Kolumbiji in Venezueli lahko uresničujejo volilno pravico:
A) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli dve glasovnici in volilni karti z navodili), ali
B) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 8. novembra 2012.

Navodilo Državne volilne komisije je dosegljivo na njihovi spletni strani

Volivci, ki so v tujini le začasno (zdomci) morajo Državni volilni komisiji posredovati zahtevek »za glasovanje po pošti«. Zahtevek lahko posredujejo po pošti na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu na št. 011 386 1 43 31 269 ali po elektronski pošti (zaradi podpisa mora biti zahtevek skeniran). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 11. oktobra 2012.
Vsi obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije.

Od 06.09.2012 so na Veleposlaništvu RS Brasilia razgrnjeni volilni imeniki, v katere so vpisani volivci, ki stalno prebivajo v Braziliji, Boliviji, Ekvadorju, Kolumbiji in Venezueli. Volilni imeniki za razgrnitev so na diplomatsko konzularna predstavništva RS posredovani z namenom ureditve vpisov v volilni imenik.
Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca*. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem  overjenega in prevedenega tujega izpiska iz matične knjige.
Popravek volilnega imenika lahko državljan najpozneje 15 dni pred glasovanjem (do vključno 27.10.2012).

Dodatne informacije ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije.