Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /

Konzularna pisarna veleposlaništva

IZREDNO OBVESTILO

Vzpostavitev omejenega poslovanja veleposlaništva za določene konzularne storitve
Veleposlaništvo RS v Brasilii od 4.5.2020 ponovno opravlja naslednje konzularne storitve:
1. Osebni dokumenti slovenskih državljanov
Sprejem vlog za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali poteče v prihodnjih 3 mesecih, je možen ob predhodni najavi in ureditvi termina.
2. Overjanje
Overjanje javnih listin je mogoče izključno po pošti po predhodnem dogovoru in predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke.
Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih po predhodno dogovorjenem terminu.
3. Vročanje dovoljenj za prebivanje
Osebno vročanje dovoljenj za prebivanje je mogoče po predhodno dogovorjenem terminu.
Novih vlog za dovoljenja za prebivanje še ne sprejemamo, prav tako nista mogoča zajem prstnih odtisov in izvajanje zaslišanj.


Vizumsko poslovanje še vedno ni dovoljeno.

 

Hvala za razumevanje.

 

 

V rubriki "Konzularne zadeve" najdete informacije, obrazce in uporabne povezave o naslednjih konzularnih temah:

Informacije za popotnike
Državljanstva
Vizumske informacije
Dovoljenja za začasno prebivanje 
Izdaja potnih listov
Overitve / Apostille
Pridobitev izpiskov iz rojstne matične knjige, poročne knjige, matične knjige umrlih
Vpis poroke
Sprememba stalnega oz. začasnega prebivališča
Izguba potnega lista in pridobitev potnega lista za vrnitev v RS
Prevajanje
Konzularne takse

V skladu s slovensko zakonodajo morajo stranke večino konzularnih obrazcev izpolniti v slovenščini, poskrbeti za ustrezne overitve  in uradne prevode tujih listih.

Kontakti Konzularne pisarne veleposlaništva

 

 • telefon: +55 61 3365 1445
 • dežurni telefon: +55 61 982 663 878 (ZA NUJNE PRIMERE v Braziliji, Bolviji, Venezueli, Ekvadorju in Kolumbiji)
 • elektronski naslov: sloembassy.brasilia(ad)gov.si 

Uradne ure in sprejemanje strank

 • ponedeljek in sreda
 • od 9.30 do 13.00 ter od 14:00 do 16:00

Konzularna pisarna deluje na podlagi sistema naročanja, zato cenjene stranke naprošamo za predhodni dogovor glede nameravanega obiska s kratkim opisom zadeve in kontaktnimi podatki na e-pošto.

Konzularni dnevi

Veleposlaništvo večkrat letno organizira konzularne dneve v Sao Paulu. Konzularne dneve bomo predvidoma enkrat letno organizirali tudi v Riu de Janeiru, Bogoti in Caracasu. V kolikor želite določeno zadevo uredili na konzularnem dnevu, nam vašo željo sporočite na e-pošto.  

Konzularni dnevi so prvenstveno namenjeni slovenskim državljanom in tujcem slovenskega rodu. Nanje so vabljeni vsi, ki imajo kakršnokoli vprašanje s področja konzularnih zadev, želijo podati vloge za vpis v matične knjige (rojstvo, poroka, smrt), spremembo stalnega/začasnega prebivališča, predati različne vloge (npr. glede državljanstva, potnega lista, osebne izkaznice), opraviti overitev, ipd.

Veleposlaništvo slovensko skupnost sproti obvešča o organizaciji konzularnih dni.

Komu lahko Veleposlaništvo RS nudi pomoč?

 • slovenskim državljanom,
 • osebam slovenskega porekla,
 • državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti)

Častni konzuli Republike Slovenije niso pristojni za opravljanje klasičnih konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih primerih ter po navodilih pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Kaj diplomatsko konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo
 • Vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji
 • Posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti
 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo*
 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji
 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev
 • Overja prevode, potrdila ter podpise v upravnih postopkih
 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.

Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora
 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja
 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo
 • Priskrbeti boljšo ali hitrejšo obravnavo v bolnici ali zaporu
 • Plačati stroške zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug
 • Pomagati vstopiti v državo
 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov
 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev
 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje
 • V nekaterih državah ima Republika Slovenija tudi častne konzule, ki pa imajo omejena pooblastila, a vam lahko posredujejo podatke o najbližjem veleposlaništvu Republike Slovenije.
  Varnostna opozorila:

Informacije o varnosti potovanj so dostopne na uradni spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. do njih lahko dostopate na tej povezavi.