Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Državljanstva /

Državljanstvo Republike Slovenije

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z rojstvom v Sloveniji, lahko pa tudi v postopku naturalizacije. Na Veleposlaništvu RS v Brasilii lahko vložite prošnjo za:

A. Vpis rojstva in evidentiranje državljanstva otroka, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS

B. Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS  

C. Priglasitev državljanstva za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti, če je en roditelj državljan RS

D. Ugotovitev državljanstva

E. Izredna naturalizacija (13. člen)

SPLOŠNO O POSTOPKIH PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA

Vlagatelj mora v celoti izpolniti in osebno pred uradno osebo veleposlaništva podpisati ustrezen slovenski obrazec. Veleposlaništvo ne sprejema neizpolnjenih obrazcev ali v španščini in portugalščini izpolnjenih obrazcev.

V postopkih, ki zahtevajo podpis zakonitega zastopnika (oče, mati …) in mladoletne osebe med 14. in 18. letom starosti, je nujna osebna prisotnost vseh podpisnikov na veleposlaništvu. Vse osebe morajo s seboj prinesti veljaven osebni dokument (slovenski ali brazilski potni list ali osebno izkaznico).

Stranka mora vlogi priložiti ustrezno overjene in originalne tuje listne (na primer izpiske iz rojstne matične knjige, poročne liste, potrdila o nekaznovanju, itd.) v skladu z nacionalno zakonodajo.

Vsi dokumenti priloženi vlogi, morajo biti uradno prevedeni pri zapriseženih sodnih tolmačih.

Vsi slovenski uradni dokumenti so uradno priznani, overitev ali dodatni certifikati niso potrebni. Zadostujejo njihove fotokopije.

Potrebno je poravnati tudi ustrezno konzularno takso.

Vse vloge se sprejmejo samo popolne (predložitev popolne dokumentacije in plačilo konzularne takse). 

Za vložitev vloge se je potrebno naročiti za termin v konzularni pisarni veleposlaništva v Brasilii. Veleposlaništvo občasno organizira tudi konzularne dneve v Sao Paulu, Riu de Janeiru in Caracasu.

A. VPIS ROJSTVA IN EVIDETIRANJE DRŽAVLJANSTVA OTROKA, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS (4. člen zakona o državljanstvu). Vlogi je potrebno predložiti naslednje obrazce in dokumente:

OBRAZCI – nujno izpolnjeni

 • Za mladoletne otroke OBR 02 SLO
 • Za polnoletne osebe OBR 01B SLO
 • OBR 18 SLO – zapisnik o priznanju očetovstva v kolikor starši otroka ali osebe niso poročeni
 • OBR 42 SI – prijava stalnega prebivališča/naslova
 • OBR 43 SLO – zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka oziroma osebe, ki želi vpisati svoje rojstvo. 
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: Postopek je prost konzularne takse.

B. VPIS ROJSTVA IN PRIGLASITEV ROJSTVA MLADOLETNEGA OTROKA, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS (5. člen zakona o državljanstvu). Vlogi je potrebno predložiti naslednje obrazce in dokumente:

OBRAZCI – nujno izpolnjeni

 • OBR 03 SLO
 • OBR 25 (nahaja se v prilogi OBR 03 SLO) - soglasje otroka, starejšega od 14 let
 • OBR 18 SLO – zapisnik o priznanju očetovstva v kolikor starši otroka niso poročeni
 • OBR 42 SI – prijava stalnega prebivališča/naslova 
 • OBR 43 SLO – zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: 26 EUR

C. PRIGLASITEV DRŽAVLJANSTVA za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti (6. člen zakona o državljanstvu), če je en roditelj državljan RS. Vlogi je potrebno predložiti naslednje obrazce in dokumente:

OBRAZCI – nujno izpolnjeni

 • OBR 04 SLO
 • OBR 18 SLO – zapisnik o priznanju očetovstva v kolikor starši otroka niso poročeni
 • OBR 42 SI – prijava stalnega prebivališča/naslova 
 • OBR 43 SLO – zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige osebe
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: 26 EUR

D. UGOTOVITEV DRŽAVLJANSTVA

Postopek ugotovitve državljanstva je vezan na specifične okoliščine vsakega posameznika in se uporablja takrat, ko prosilec ne ve, ali ima on ali njegovi starši/stari starši slovensko državljanstvo (so se odselili iz ozemlja Slovenije že pred desetletji, niso vpisani v državljanske knjige, niso vpisani v register slovenskih državljanov ipd.). V tem postopku uradna oseba v Sloveniji ugotavlja državljanstvo za konkretno osebo ob upoštevanju predpisov o državljanstvu, ki so veljali na današnjem območju Republike Slovenije v času rojstva osebe pa do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo. Postopek zna biti dolgotrajen, saj je potrebno preučiti starejšo zakonodajo in vse okoliščine posameznega primera. Uradna oseba ob koncu postopka izda ugotovitveno odločbo (»pozitivno« - prosilec že ima slovensko državljanstvo ali »negativno« - prosilec nima slovenskega državljanstva). V primeru, da nima državljanstva, lahko oseba poda vlogo za izredno naturalizacijo.  

OBRAZCI – nujno izpolnjeni

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige osebe
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).
 • Ostali dokumenti in podatki o starših in sorodnikih v Sloveniji. 

KONZULARNA TAKSA: 181 EUR

E. IZREDNA NATURALIZACIJA – 13. člen zakona o državljanstvu

Če gre za polnoletno osebo slovenskega izseljenca oz. je to njegov potomec do drugega kolega v ravni črti (vnuk ali vnukinja), lahko le-ta pridobi državljanstvo v postopku izredne naturalizacije. V tem primeru Vlada RS na podlagi dokumentacije in mnenj pristojnih organov v Republiki Sloveniji ugotavlja korist države, v tem primeru, iz nacionalnih razlogov.

Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo RS na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu RS (Uradni list RS št. 41/2007 z dne 11.5.2007 in Uradni list RS št. 45/2010 z dne 4.6.2010)

Pri tem je pomembno, da prosilec jasno dokaže večletno aktivno vez s Slovenijo in vsaj petletno aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah.

Prosilec priloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje njegove navedbe (med drugim npr. potrdilo ustrezne dokumentacije društva, kjer aktivno deluje z navedbo letnice in aktivnosti itd.).

OBRAZEC – nujno izpolnjen

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Lista dokumentov je navedena na 3 in 4 strani obrazca OBR 13 SLO. Dokumenti morajo biti originalni.

KONZULARNA TAKSA: 354 EUR