Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Vizumske informacije /

VSTOP, OBISK ALI PREBIVANJE V SLOVENIJI

Za kratkoročno bivanje v Sloveniji v trajanju do največ 90 dni v kateremkoli 180 dnevnem obdobju z namenom zasebnega, turističnega ali poslovnega obiska Slovenije državljani BRAZILIJE, KOLUMBIJE in VENEZUELE NE POTREBUJEJO kratkoročnega schengenskega vizuma (vizuma C).

Državljani EKVADORJA IN BOLIVIJE za vstop in bivanje v Sloveniji in območje Schengenskih držav POTREBUJEJO kratkoročni schengenski vizum (vizum C).

Državljani ostalih držav, lahko vizumsko obveznost preverijo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Tujec za vstop in bivanje v Sloveniji potrebuje potno listino, katere veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od nameravanega bivanja v Sloveniji, in zadostna finančna sredstva. Tujcem svetujemo tudi sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Tujec mora po prihodu v Slovenijo v roku 3 dni na najbližji policijski postaji prijaviti svoje bivanje. V kolikor tujec biva v hotelu ali kampingu, bo prijavo bivanja uredila recepcija hotela ali kampinga.
 

VIZUM ALI DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE?

Za dolgoročno bivanje v Sloveniji (več kot 90 dni v kateremkoli 180 dnevnem obdobju) z namenom dela, študija, raziskovanja, obiskovanja izobraževalnega tečaja, … morajo vsi tujci zaprositi za:

  1. Dovoljenje za prebivanje za bivanja v Sloveniji, ki presegajo 1 leto;
  2. Dolgoročni vizum (nacionalni vizum D) za bivanja v Sloveniji od najmanj 90 dni do največ 1 leta (več informacij o tem vizumu je navedenih v spodaj)


VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (SCHENGENSKI VIZUM, VIZUM C)

Državljani držav, za katere velja vizumska obveznost za vstop na Schengensko območje in so rezidenti spodaj omenjenih držav, lahko za vizum C za obisk Slovenije zaprosijo na naslednjih veleposlaništvih in konzulatih držav članic schengenskega območja:

V BRAZILIJI na veleposlaništvu in konzulatih Portugalske v Braziliji:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/latinska_amerika_in_karibi/brazilija

V BOLIVIJI na Veleposlaništvu Italijanske republike v La Pazu:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/latinska_amerika_in_karibi/bolivija/

V KOLUMBIJI na Veleposlaništvu Nemčije v  Bogoti: 
http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad/latin_america_and_the_caribbean/colombia/

V EKVADORJU na Veleposlaništvu Švice v Quitu:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/latinska_amerika_in_karibi/ekvador

V VENEZUELI na Veleposlaništvu Avstrije v Caracasu:
http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad/latin_america_and_the_caribbean/venezuela/


DOLGOROČNI VIZUM (NACIONALNI VIZUM D)

V nekaterih primerih (združitev družine, izobraževanje, poklicni športniki) Slovenija izdaja tudi nacionalne vizume D, katerih veljavnost je najmanj 90 dni in največ 1 leto.

Postopek izdaje vizuma D poteka v skladu z nacionalno zakonodajo RS. Prošnja za vizum D se poda osebno na veleposlaništvih Republike Slovenije. Postopek traja 5 delovnih dni, pod pogojem da prosilec še pred osebnim obiskom in v dogovoru z Veleposlaništvim RS v Brasilii posreduje kompletno dokumentacijo na naslov veleposlaništva in nas o tem obvesti na e-pošto vbi(at)gov.si. Po pregledu dokumentacije bo določen termin za osebno zglasitev na veleposlaništvu.

Dokumentacija prosilca za vizum D:

  1. Izpolnjen vizumski obrazec (slovensko-angleški);
  2. Najmanj eno barvno fotografijo v skladu z ICAO standardi;
  3. Nepoškodovana potna listina, katere veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od nameravanega bivanja v RS;
  4. Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje v mesečni višini minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji (bančni izpiski, potrdilo banke o privarčevanih sredstvih, izpiski kreditnih kartic, potrdilo o štipendiji, plači, pogodba s športnim klubom v Sloveniji ipd.…)
  5. Potovalno zdravstveno zavarovanje za Slovenijo (zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 30.000 EUR). Zavarovalno obdobje mora kriti celotno veljavnost vizuma D;
  6. Dokumentacija, ki izkazuje namen, za katerega se lahko izda vizum za dolgoročno bivanje (več informacij tukaj);
  7. Overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev;
  8. Plačilo konzularne takse v višini 77 EUR (plačljivo v EUR ali v BRL). Prošnja za vizum D z razloga združevanja družine je takse prosta.

Več informacij o vizumu D.