Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Overitve / Apostille /

Overitve / Apostille

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah in rokopisih ter overitve istovetnosti prepisov in fotokopij.

Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej.

Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal.

Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Veleposlaništvo nima notarskih pooblastil, zato ne overja listin, za katere je potrebna sodna oz. notarska overitev.

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev veleposlaništva zadostuje!

Overitev osebnega podpisa na zasebni listi, predpisa, fotokopije:

Overitve lastoročnega podpisa, prepisa in fotokopij se opravijo osebno na veleposlaništvu ali na konzularnih dnevih v Sao Paulu. Pred prihodom se je potrebno naročiti na termin.

Postopek: Tudi v primeru overitve lastoročnega podpisa ali fotokopije dokumenta mora stranka izpolniti vlogo ter predložiti osebni dokument z namenom potrditve istovetnosti.

Glede na vrsto overitve se plača tudi ustrezna konzularna taksa, za overitev podpisa na zasebni listini znaša 19 EUR, za overitev fotokopije pa 14 EUR. 

Informacija o žigu Aposlile

Slovenija, Brazilija, Argentina, Venezuela, Kolumbija, Ekvador ter nekatere druge države (seznam ostalih podpisnic) so podpisnice Haaške konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. 10. 1961. To pomeni, da je uradne listine iz teh držav (izpiske iz rojstne matične knjige, poročne matične knjige, diplome itd.) potrebno overiti z žigom Apostille, ki se ga pridobi pri pristojnih organih države podpisnice (pristojni organi v Sloveniji, pristojni organi v Braziliji (cartorios), pristojni organi ostalih držav podpisnic).

Veleposlaništvo Republike Slovenije ni pristojni organ za izdajo žiga Apostille.

POMEMBNO: Stranka mora za uporabo dokumenta v pravnem prometu v Sloveniji poskrbeti tudi za uradni prevod listine oz. dokumenta.