Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Pridobitev izpiskov /

Pridobitev izpiskov iz rojstne matične knjige, poročne knjige ali matične knjige umrlih

Stranke lahko na veleposlaništvu prosijo za pridobitev izpiskov iz rojstne matične knjige, poročne knjige ali matične knjige umrlih, ki so zavedeni v Sloveniji, če izkažejo pravni interes.

V kolikor stranka zaproša za izpisek iz rojstne ali poročne knjige zase, zadostuje, da ob vložitvi prošnje predloži svoj veljavni osebni dokument (slovenski ali tuji osebni dokument - potni list ali osebno izkaznico).

V kolikor stranka želi zaprositi za izpisek o rojstvu, poroki ali smrti za svoje starše ali stare starše, mora z ustreznimi izpiski iz rojstne matične knjige dokazati, da za izpisek zaproša kot vnuk ali pravnuk. Tako mora na primer vnukinja za svojega dedka, ki se je rodil v Sloveniji, pri vložitvi vloge predložiti izpisek iz rojstne matične knjige zase in za svojo mamo oz. očeta (starša, ki je otrok omenjenega dedka)

Za postopek se je potrebno naročiti na termin v konzularni pisarni veleposlaništva ali na konzularni dan v Sao Paulu.

Konzularna taksa za posamezen izpisek znaša 26 EUR.

Uporabne informacije Ministrstva za notranje zadeve