Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Vpis poroke /

Naknaden vpis poroke

Za naknaden vpis poroke v slovenski register se je potrebno na Veleposlaništvu RS v Brasilii ali na konzularnih dnevih v Sao Paulo zglasiti osebno. Za postopek je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • Originalni izpisek iz poročne matične knjige, overjen v skladu z nacionalno zakonodajo, in prevoden v slovenski jezik;
  • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za zakonca, ki je tuj državljan, ki je overjen v skladu z nacionalno zakonodajo, in preveden v slovenski jezik;
  • Izpolnjeno izjavo o izbiri priimka po poroki, če iz poročnega lista ni jasno razvidna uporaba priimka slovenskega državljana (bodisi moža, bodisi žene) po sklenitvi zakonske zveze (obrazec dostopen tukaj).
  • Posredovanje izpiskov na pristojno upravno enoto za izvedbo naknadnega vpisa poroke v register je takse prosto.

POMEMBNO

  • Izpiska iz poročne matične knjige in iz rojstne matične knjige morata biti overjena v skladu z zakonodajo države izvora izpiska in morata biti prevedena v slovenski jezik pri uradnem prevajalcu.
  • Stranka se mora sama informirati kako poteka postopek overitve v skladu z nacionalno zakonodajo države izvora izpiska (več informacij najdete na strani o overitvah).
  • Če gre za izpiske iz Brazilije, Ekvadorja, Venezuele in Kolumbije zadostuje pridobitev žiga Apostille, ki ga pridobite pri pristojnih organih države izvora listine, s čimer postane listina avtomatično veljavna v Sloveniji (potreben je tudi prevod izpiska v slovenski jezik pri sodnem tolmaču).
  • Če gre za izpiske iz Bolivije bo Veleposlaništvo RS v Brasilii overilo žig in podpis Ministrstva za zunanje zadeve Brazilije oz. Bolivije. Konzularna taksa za overitev tujega podpisa in žiga znaša 14 EUR / overitev.
  • Če gre za naknadni vpis druge poroke, je potrebno predložiti tudi dokaz o razvezi, overjeno pri Okrožnem sodišču v Sloveniji. Šele po tem se lahko izvede naknadni vpis druge poroke.
  • Ko stranka zbere vse dokumente, nas o tem obvesti na elektronski naslov vbi(at)gov.si za pridobitev termina obiska na Veleposlaništvu RS v Brasilii ali v času konzularnih dni v Sao Paulu. Veleposlaništvo bo prejeto dokumentacijo posredovalo pristojni upravni enoti v Sloveniji, ki bo izvedla naknadni vpis poroke v register.