Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Sprememba naslova / Vpis v evidenco volilne pravice /

Sprememba prebivališča / Vpis v evidenco volilne pravice

Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini. Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova. Posameznik ima lahko eno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov v tujini. 

Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik (državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve. Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota, hkrati pa imajo to pristojnost tudi vsa diplomatska predstavništva ali konzulati Republike Slovenije.

Spremembo prebivališča in vpis v evidenco volilne pravice lahko uredite tudi na Veleposlaništvu RS v Brasilii. Za postopek se je potrebno naročiti na termin v konzularni pisarni veleposlaništva.

Opomba: Obrazce je potrebno izpolniti v slovenščini.

 

Uporabne informacije Ministrstva za notranje zadeve