Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Izguba potnega lista in pridobitev potnega lista za vrnitev v RS  /

Izguba potnega lista in pridobitev potnega lista za vrnitev

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno na Veleposlaništvo RS v Braziliji predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter fotografijo.

Priporočamo, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta).

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno plačati konzularno takso 19 EUR.