Veleposlaništvo RS Brasilia /Konzularne informacije /Konzularne takse /

Konzularne takse

Konzularne takse so plačljive v EUR ali BRL po uradnem tečaju; samo v gotovini.

DRŽAVLJANSTVO
• sprejem v državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu: 354 EUR
• ugotovitev državljanstva (daljši postopek): 181 EUR
• naknadni vpis rojstva (oba starša državljana RS): 26 EUR
• priglasitev v državljanstvo do 36. Leta (en starš je državljan RS): 26 EUR
• vpis rojstva otroka (oba starša imata ob rojstvu otroka državljanstvo RS): zastonj
 
PREBIVALIŠČE
• odjava, prijava prebivališča: zastonj
• vpis novega stalnega prebivališča v veljaven potni list: zastonj

POTRDILA, IZPISKI
• posredovanje izpiskov iz tuje rojstne/poročne matične knjige ali matične knjige umrlih v RS: zastonj
• pridobitev izpiskov iz slovenske rojstne/poročne matične knjige ali matične knjige umrlih in vročitev stranki v tujino: 26 EUR
• izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana: zastonj
• vloga za spremembo osebnega imena z odločbo: 51 EUR
• spremnica za prenos posmrtnih ostankov: 14 EUR
• sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke: 38 EUR

OVERITVE
• prepis ali fotokopija, narejena na veleposlaništvu, in overitev - prva stran: 14 EUR
• prepis ali fotokopija, narejena na veleposlaništvu - vsaka naslednja stran: 6 EUR
• overitev podpisa na zasebni listini: 19 EUR
• overitev tujega uradnega podpisa in pečata: 14 EUR

POTNI LISTI
• PL  z veljavnostjo 3 let  (0 - 3 let starosti): 57 EUR
• PL z veljavnostjo 5 let   (3 - 18 let starosti): 76 EUR
• PL z veljavnostjo 10 let (nad 18 let starosti): 115 EUR
• PL za vrnitev v RS (v primeru izgube osebnega PL): 19 EUR
• naznanitev pogrešitve PL: zastonj

OSEBNE IZKAZNICE
• OI  z veljavnostjo 1 leta (0 - 3 let starosti): 44 EUR
• OI z veljavnostjo 3 let   (3 - 18 let starosti): 60 EUR
• OI z veljavnostjo 10 let (nad 18 let starosti): 76 EUR

VIZUMI
• Vizum C: odvisno od države/starosti
• Vizum D: 77 EUR
• Pritožba na zavrnitev vizuma: 153 EUR

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE
• prvo dovoljenje za prebivanje: 102 EUR